Parafia Chrystusa Króla 

Narzeczeni planujący zawrzeć Sakrament Małżeństwa powinni:

 

I. Zgłosić się w kancelarii parafialnej, żeby zarezerwować termin ślubu.

 

 

II. Trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa należy umówić się (w godzinach urzędowania kancelarii) na rozmowę kanoniczno-duszpasterską.

 

W kancelarii parafialnej należy przedstawić następujące dokumenty:


1. Metryki chrztu (ważność wydania do pół roku).
2. Dowody osobiste.
3. Ostatnie świadectwa z religii
4. Zaświadczenie o Bierzmowaniu (jeśli nie ma adnotacji na metryce chrztu)
5. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego
6. W przypadku gdy narzeczeni mieszkają w innych parafiach: zgodę z parafii narzeczonej lub narzeczonego na zawarcie Sakramentu Małżeństwa
7.  Zaświadczenie o odbytym kursie dla narzeczonych
8. W przypadku wdowców: metryka śmierci współmałżonka.